Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry sai intoa ja ideoita Soiten muutosjohtajalta.

17.11.2022

Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry sai intoa ja ideoita Soiten muutosjohtajalta.

Torstaina 10.11. klo 16.00 saimme yhdistyksen syyskokouksen vieraaksi Soiten muutosjohtajan Eija Kellokoski-Karin. Kävimme keskustelua Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueesta ja sen tuomista muutoksista. Paikalla olevilla jäsenillä oli mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Kysymyksiä jäsenistössä herättivät muun muassa omaishoitajien palvelut, sekä Tunkkarin terveyskeskuksen tulevaisuus. Kuulimme, että Tunkkarin terveyskeskuksen suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä lääkäreiden löytäminen terveyskeskukseen ja toisaalta pysyminen. Samalla myös koko Keski-Pohjanmaan alueen vetovoimaisuus herätti keskustelua. Pohdimme yhdessä mistä tämä voisi johtua ja voisimmeko me tehdä asialle jotain. Yhdistyksenä olimme kuitenkin iloisia, että tahto Tunkkarin terveyskeskuksen säilymiseen on. Saimme kuulla Eijalta ”puolesta asiointi valtuutuksesta”, josta paikalla olevat kokivat omaishoitajan hyötyvän ja helpottavan hoidettavan asioiden hoitamista. Lue lisää valtuutuksesta tästä.

Kävimme keskustelua myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Tavoitteena on pysyä omana itsenäisenä alueenaan. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue teki alijäämäisen budjetin vuodelle 2023 monen muun hyvinvointialueen tavoin. Tämä keskustelu johdatti meidät pohtimaan mistä talousvaje johtuu. Eija alusti asiaa ja kertoi, että palvelut ovat kehittyneet nopeasti ja palvelutarjonta on laajentunut tarpeiden lisääntyessä, myös lääketiede on kehittynyt ja ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Ihmiset myös elävät vanhemmiksi ja sairauksia osataan hoitaa ja niistä tiedetään enemmän, kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Joten näillä kaikilla on vaikutusta asiaan.

Lopuksi pohdimme ihmisten omaa osallisuutta ja vastuuta terveyden hoitamiseen. Muistutimme itseämme, että me kaikki olemme ihmisiä ja meistä jokainen on loppupelissä vastuussa itsestään, oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamisesta. Näissä asioissa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä apu ja tuki meille silloin, kun sairaus, vamma tai omaishoitajuus on elämässä läsnä. Me yhdistyksenä toivomme, että nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöillä on aikaa olla läsnä ja kohdata asiakkaat ja heidän asiansa, niin että tarvittava apu ja tuki olisi helposti saatavilla.

 

Syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja

 

Antoisan keskustelun jälkeen yhdistyksen jäsenet järjestäytyivät syyskokoukseen. Kokousväki valitsi syyskokouksen puheenjohtajaksi Raili Arkkukankaan ja sihteeriksi Leena Janatuisen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Carita Sillanpää ja Taina Torppa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Kentala oli erovuorossa ja ilmoittanut, että ei hae jatkokautta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Kaustinen. Muita puheenjohtaja ehdokkaita ei ollut. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Vappu Peltokangas ja Helena Keto sekä Helena Lustila ja Liisa Salo olivat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Joten hallitukseen valittiin erovuoroisten ja eronneiden jäsenten tilalle yksimielisesti seuraavat henkilöt: Helena Keto, Anna-Liisa Kainu, Niina Kivinen ja Eija Mastokangas. Tilintarkastajaksi valittiin Kasikos Oy:lta ja Sari Järvelä ja varalle samasta yhtiöstä Kati Mäntylä.

 

02.08.2023Haemme omaistoiminnan koordinaattorin sijaista
14.02.2023Haemme tuntityöntekijää ryhmienohjaamiseen ja omaishoitajien tukeen
17.11.2022Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry sai intoa ja ideoita Soiten muutosjohtajalta.
17.10.2022Taukotupa toiminta päättyy Vetelissä