Joka kuudes suomalainen on omaishoitaja

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka tarvitsee apua arjessaan. Omaishoito koskettaa useimpia meistä jossakin vaiheessa elämäämme.

Omaishoitajia ovat mm. vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyneistä vanhemmistaan huolehtivat henkilöt. Omaishoitajia on Suomessa yli 350 000. Moni heistä hoitaa läheisiään myös ansiotyön ohella. (Lähde: Omaishoitajat ja läheiset liitto ry)


Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:

Heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia

Heitä, jotka ovat omaishoitajia

Heitä, joista tulee omaishoitajia

Heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia

Rosalynn Carter

Laki omaishoidontuesta 2005/937

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Omaishoidontuen määrät vuonna 2018 Soiten alueella

Omaishoidon teesit

Gradu puolisohoivasta ja siirtymävaiheesta