Joka kuudes suomalainen on omaishoitaja

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka tarvitsee apua arjessaan. Omaishoito koskettaa useimpia meistä jossakin vaiheessa elämäämme.

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Tunnista omaishoitaja-video

Omaishoitajia ovat mm. vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyneistä vanhemmistaan huolehtivat henkilöt. Omaishoitajia on Suomessa yli 350 000. Moni heistä hoitaa läheisiään myös ansiotyön ohella. (Lähde: Omaishoitajat ja läheiset liitto ry)

Testaa oletko omaishoitaja

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:

Heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia

Heitä, jotka ovat omaishoitajia

Heitä, joista tulee omaishoitajia

Heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia

Rosalynn Carter


Laki omaishoidontuesta 2005/937

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Omaishoidontuen määrät vuonna 2018 Soiten alueella

Omaishoidon teesit

Gradu puolisohoivasta ja siirtymävaiheesta