Taukotupa toiminta päättyy Vetelissä

17.10.2022

Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry päättää Taukotupa toiminnan. Päätös toiminnan lopettamisesta on tehty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 29.8.2022. Nykyisellä toiminnalla ei ole ollut tarpeeksi käyttöä sellaisenaan. Yhdistyksen OmaisOiva-toiminta tulee kuitenkin kehittämään vapaaehtoistoimintaa omaishoitoperheiden tueksi. Taukotupa toiminta tulee päättymään 30.11.2022.

Kannustamme kuitenkin omaishoitajia hyödyntämään tukipalveluita, joita muunmuassa Soite alueella järjestää. Näitä ovat esimerkiksi tukipalvelutiimi (kotiin annettavaa tukea omaishoitajille ja hoidettaville), omaishoitajien lakisääteiset vapaat sekä ikääntyvien päivätoiminta. Näistä tukipalveluista saat lisätietoa tarvittaessa Soiten henkilökunnalta tai yhdistykseltä.

 

Omaishoitajien jaksamisen tukeminen on OmaisOiva-toiminnan päätavoite.

Yhdistyksen OmaisOiva-toimintaan kuuluu erilaiset vertaistuen mahdollistavat OivaRyhmät, matalan kynnyksen OivaKahvilat, tietoa lisäävät OivaKioskit, omaishoitajien Ovet-valmennus sekä OivaHetki, jossa on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti omista tunteista ja tilanteesta. Näillä toimintamuodoilla tuemme omaishoitajien hyvinvointia sekä toimintakykyä myös jatkossa.

Isot muutokset yhteiskunnassa ovat haastaneet myös yhdistystä. Tänä vuonna STEA on vähentänyt toiminnan avustuksen määrää huomattavasti. Tulevaisuuden toimintaa suunniteltaessa on otettava yhä paremmin huomioon omaishoitajien tarpeet ja kokemukset siitä, miten tuemme heidän jaksamistaan, mutta samalla meidän on huomioitava toiminnan vaikuttavuus. Haluamme kohdentaa toiminnan resurssit niin, että ne vastaavat omaishoitajien tuen tarpeisiin, ovat toiminta-alueella helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia.

 

Lisätietoa

Leena Janatuinen

OmaisOiva-koordinaattori

040 765 3327

02.08.2023Haemme omaistoiminnan koordinaattorin sijaista
14.02.2023Haemme tuntityöntekijää ryhmienohjaamiseen ja omaishoitajien tukeen
17.11.2022Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry sai intoa ja ideoita Soiten muutosjohtajalta.
17.10.2022Taukotupa toiminta päättyy Vetelissä